Vampire_Petsociety

posted on 12 Jul 2012 21:48 by oyamaki-ryo
อารมมันอยากวาดสนองneed แต่งตัวน้องชุดนี้มานานแล้ว ชอบมากๆ เลยจับมาวาดเล่นให้สมใจ

(=,,w,,=) 
 
แล้วก็สมใจอยากในระหว่างรอทำการบ้านอย่างอื่น 
 

Comment

Comment:

Tweet